Aktuelle artikler

Kristendommens konspirationer


Første del af flere artikler, der vil tegne en historisk tidslinje over hvordan hemmelige selskaber er opstået. Denne artikel starter ud med at fortælle, hvordan kristendommen blev forvandlet fra undergrundsreligion til magtinstrument.

Dette er den lidet udbredte historie om hvordan kristendommen blev forvandlet fra undergrundsreligion til magtinstrument. Historien er så omfattende at jeg har valgt at dele den i flere artikler. I denne, den første, vil jeg fokusere på tiden umiddelbart op til den katolske kirkes opståen, og i de følgende artikler vil jeg gå mere i detaljer med tiden før og efter dette tidspunkt.

Lad mig begynde med at understrege at min udredning ikke skal forstås som en kritik af den kristne tro, budskab, essens eller andet, der hører til i privatsfæren. Den er udelukkende ment som en kortlægning af den formaliserede kristendoms politiske og strukturelle indflydelse på udviklingen af de vestlige samfundsstrukturer.

USA er fx eksplicit opbygget som en kopi af de romerske institutioner – med capitol, senat, republik, osv., og også her har romerkirkens hierarki sat sit præg (jf. in God We Trust). Det er derfor mit håb, at denne artikel kan medvirke til at skabe overblik over verdens tilstand, og hvorfor det er gået så galt.

Af Cand. mag. i musikvidenskab med speciale i antikke kultformer og oldtidskundskab, Martin Spang Olsen

Læs artiklen i bladet Konspiration.

Se hvor du kan købe bladet her