Aktuelle artikler

Hinsides Misinformation, Kapitel 3: Ødelæggelsen af WTC1 og WTC2


I det sidste kapitel diskuterede vi de officielle undersøgelser, der blev udført af FEMA og NIST, og fandt, at i stedet for at begynde med den mest sandsynlige hypotese – som er kontrolleret nedrivning – begyndte undersøgerne med hypotesen om brandforårsaget sammenbrud. De blev ved at klynge sig til denne hypotese, idet de i en periode på flere år overvejede og forkastede forskellige versioner. Slutteligt erkendte FEMA, at deres foretrukne hypotese i forbindelse med WTC7 undersøgelsen i virkeligheden kun havde en lav sandsynlighed for forekomst.

Dette kapitel giver en oversigt over bevismaterialet for den strukturelle opførsel af WTC1 og WTC2 under deres ødelæggelse. De begivenheder, der vil blive undersøgt, omfatter den pludselige start på sammenbruddet, den nedadgående acceleration af den øverste del af bygningen, måden hvorpå bygningens bestanddele blev ødelagt, de voldsomme udslyngninger af bygningsrester, der blev set ved sammenbruddet, samt øjenvidneberetninger om ødelæggelsen.

Af Arkitekter og Ingeniører for 911 Sandhed

Læs artiklen i KONSPIRATION, find din nærmeste forhandler HER.