Aktuelle artikler

Kristendommens konspiration (del 2)


Dette er anden del af Martin Spang Olsens trilogi om kristendommens konspiration – fra oldtidens mysticisme til nutidens hemmelige selskaber.

I første del gennemgik jeg tilblivelsen af den katolske (’almindelige’) kristendom. Efter kirkemødet i Nikæa i år 325 kom den enkeltes spiritualitet nu under statens og kirkens domæne, hvad den har været næsten til i dag. Aldrig før havde en stat blandet sig i, hvad folk troede på, men fra år 391 var kun katolicismen tilladt i Romerriget, og siden er millioner verden over blevet mishandlet og dræbt på den konto.

I denne artikel vil jeg gå lidt mere i detaljer med, hvad der skete i tiden efter 391 – både over og under jorden. For naturligvis indså mange det problematiske i at destruere al den visdom, der var blevet opsamlet og udbygget siden Platons Akademi. Rom havde på dette tidspunkt i århundreder været en multireligiøs smeltedigel, så omstillingen til monoteisme krævede vold og magt.

Af Martin Spang Olsen, cand. mag. i musikvidenskab og oldtidskundskab med speciale i antik kult.

Læs artiklen i KONSPIRATION, find din nærmeste forhandler HER.