Nyheder

Breaking 9/11 News – canadisk universitet fastslår: Brand fik IKKE WTC7 til at kollapse.


Efter at en af Canadas førende ”forensic engineers”, Dr. Leroy Hulsey, offentliggjorde et over to år langt studium d. 7. september 2017 (dansk tid), som han og hans team har udført på Universitetet i Alaska Fairbanks, står den officielle forklaring fra National Institute of Standards and Technology (NIST) der kom i 2008, om at det tredje højhus som styrtede sammen d. 11. september 2001, World Trade Center Bygning 7 (WTC7), grundet almindelige kontorbrande, aldeles alene med den konklusion.

Siden 2006 har knap 3.000 arkitekter og ingeniører (der i blandt 24 danskere) samlet sig i non profit organisationen Arkitekter og Ingeniører for 911 Sandhed (AE911Truth). Det er via donationer til denne organisation, at finansieringen af dette forskningsprojekt er kommet op at stå og er blevet færdiggjort, dermed er det i bund og grund betalt af private som har været interesseret i en uvildig naturvidenskabelig afhandling der kunne svare på, om NIST havde ret i sin konklusion fra 2008. Bl.a. har den danske kemiker Niels Harrit været med til at bede om donationer til projektets finansiering: https://www.youtube.com/watch?v=uW4Z3P8BER0 . AE911Truth udgav i 2015 det reviewed hæfte Beyond Misinformation (Hinsides Misinformation), som du kan læse en oversættelse af i KONSPIRATION (de første fire af seks kapitler).

Niels Harrit som er pens. lektor i kemi fra Københavns Universitet, har siden 2007 offentligt hævdet at WTC7 blev revet ned via en klassisk bygningsnedrivning, og at den 186 meter høje skyskraber, der rummede 47 etager og havde en grundplan på størrelse med en fodboldbane, ikke styrtede sammen som følge af brand. Intet mindre en 340 gange, i 15 forskellige lande, er Niels Harrit kommet med dette budskab via hans foredrag om WTC7s ødelæggelse. Nu får den konklusion altså den bedst mulige opbakning, via det grundigste studium i WTC7s ødelæggelse, som der nogensinde er blevet foretaget. Niels Harrit er desuden førsteforfatter på en videnskabelig rapport som ni videnskabsmænd offentliggjorde d. 3. april 2009, som slår fast at en termitisk reaktion var med til at ødelægge de tre totaldestruerede WTC-skyskrabere.
Det videnskabelige studium som Dr. Leroy Hulsey har stået i spidsen for, har været åbent for alle at følge via hjemmesiden www.wtc7evaluation.org/ . To Ph.D. assistenter har uafhængigt af hinanden, via to forskellige computerprogrammer, lavet deres analyser af WTC7. Jævnligt i gennem de seneste to år, er de mødtes for at tale om enig- og uenigheder, med Dr. Hulsey som vejleder. Ved disse møder har de talt sig frem til de korrekte fortolkninger og løsninger, ”det tager længere tid” som Dr. Hulsey fortalte ved sin præsentation for nyligt, ”men resultatet bliver i sidste ende mere korrekt”.

Ved sin præsentation kunne Dr. Hulsey afsløre, at der var flere vigtige faktorer som NIST slet ikke havde undersøgt i deres rapport fra 2008. Den værste fejl som NIST havde lavet, knyttede sig til den helt essentielle søjle 79, som er udgangspunktet for hele den kollapsmekanisme, som resulterer i det progressive kollaps som NIST hævder var årsagen til hele WTC7s sammenstyrtning. NIST hævder at 6.-13. etage grundet kontorbrande blev beskadiget. I sidste ende skubber d. 12. etage sig væk fra søjle 79 som befinder sig i det nordøstlige hjørne af WTC7, og starter en kædereaktion der for første og eneste gang i verdenshistorien, foresager et brandfremkaldt totalsammenbrud af en stålrammet skyskraber (steel framed high riser). Men NIST udlægning i deres rapport fra 2008 af hvordan søjle 79 er udformet, stemmer ikke overens med bygningstegningerne, som Dr. Leroy Hulsey og hans team har brugt i deres undersøgelse. Bygningstegningerne viser at søjle 79 var en såkaldt ”H-søjle”, den var udformet med kanter der umuliggjorde at en etageadskillelse kunne skubbe sig fri fra søjle 79. Dr. Hulsey blev i spørgerunden efter præsentationen spurgt om, hvordan NIST kunne lave så alvorlig en fejl, og han mente at de muligvis har arbejdet ud fra nogle andre bygningstegninger. Men spørger man Niels Harrit og AE911Truth, så har NIST begået bevidst videnskabelig svindel, for at sandsynliggøre at WTC7 styrtede naturligt sammen som følge af brand.

Dr. Hulsey og hans team er stadig ikke helt færdige med deres undersøgelser, af det såkaldte ”progressive kollaps” som NIST hævder var årsagen til WTC7s sammenstyrtning. Men når de undersøgelser er færdiggjort, vil de komme med en forklaring på, hvordan WTC7 kunne være styrtet sammen. Her er det en helt essentiel observation, som NIST anderkender men aldrig kommer med en forklaring på, at WTC delvist faldt sammen med frit falds acceleration. ”Frit falds acceleration af en bygning forkommer kun hvis alle bærende søjler er fjernet samtidig”, fortalte Dr. Hulsey. I dette tilfælde indeholdte WTC7 24 indre og 57 perifære (i alt 81) bærende stålsøjler der gik lodret gennem bygningen. Men da Hulsey blev adspurgt om hvad der kunne foresage at de 81 bærende stålsøjler blev fjernet samtidig, tøvede han og bad om lov til at komme med det svar indtil de endelige undersøgelser er færdige – indtil da lod han det være op til vores egen fantasi at forestille os, hvad der kunne fjerne de 81 bærende stålsøjler samtidig.

Når studiet er færdiggjort vil det gennemgå en peer review proces, og når det sker, står verden tilbage med den grundigste undersøgelse i WTC7s ødelæggelse nogensinde, som bakker op om de konklusioner som man i mere end et årti er blevet hånet og latterliggjort som konspirationsteoretiker for at mene. Verden står tilbage med et uomtvisteligt bevis på, at det grundlag som førte en lang række vestlige lande ud i en kontinuerlig krig mod terror, der i blandt Danmark, bygger på løgne. 16 år efter 9/11 er der alt mulig grund til at begynde at lytte til de kritisk tænkende individer, der i gennem alle årene har været stækket i den offentlige debat som værende tossede. Desværre kan vi nok forvente en bred medietavshed om denne vigtige undersøgelse af WTC7, hvilket igen understreger hvorfor der er brug for et magasin som KONSPIRATION.

Du kan se hele Dr. Leroy Hulseys præsentation fra Universitetet i Alaska Fairbanks her: https://www.youtube.com/watch?v=vMV8E_83NiI