Nyheder

KONSPIRATION – En verdenshistorisk milepæl blev sat i 2017!


Udgivelsen af KONSPIRATION var på mange måder en verdensbegivenhed, vi ser tilbage på året hvor verden fik sit første luksusmagasin om konspirationer.

EN PROVOKERENDE VERDENSBEGIVENHED BEMÆRKES

I januar 2017 brød KONSPIRATION endelig tavshedsmuren, da vi udgav 14 artikler om kontroversielle emner, som officielt var stemplet som konspirationsteori https://www.facebook.com/Konspirationdk/photos/a.1802172243375005.1073741828.1725985867660310/1823897247869171/?type=3&theater . Officielle forklaringer på månelandingerne, chemtrails, 9/11, JFK m.m., blev taget op til revision i et forsøg på at afspejle, at der under det store paraplybegreb konspirationsteori, gemmer sig en helt reel og sund magtskepsis, som lider under at blive kategoriseret som konspirationsteori. Teorier som bevæger sig uden for de magtbestemte diskurser/rammer for rationel tænkning, mødes ofte med overfladisk hån og latterliggørelse, der forhindrer en seriøs tilgang til emnerne i den offentlige debat. Derfor var det vigigt at udgive KONSPIRATION.

Med udgangspunkt i naturvidenskabelige- og samfundsfaglige rammer (den videnskabelige metode og kritisk teori) for hvordan man bedømmer noget som værende sandt eller falsk, opbyggede vi en redaktionel linje der skulle sikre, at vi opnåede bestræbelserne på at være 100% faktabaserede. Denne bestræbelse provokerede bl.a. et massemedie som Radio 24Syv, som overvejende præsenterer deres lyttere for at konspirationsteorier er useriøse teorier, som man gør klogest i at grine lidt af. Så den dag, d. 19. januar 2017, hvor vi første gang kom på gaden, blev chefredaktør, Josef Hanji, inviteret i studiet for at forklare nærmere: www.radio24syv.dk/programmer/reporterne/15387722/reporterne-19-01-2017-1/ Radio Humwatan, en københavnsk lokalradio, var også hurtigt på banen med et interview, der gav os lejlighed til at forklare hvilke redaktionelle rammer vi arbejdede ud fra: https://www.facebook.com/radiohumwatan/videos/1264935616887278/ Ligeledes lavede den amerikanske radiokanal 9/11 Free Fall, dette interview: https://www.youtube.com/watch?v=lNQIllTBhXE

Folkeskolen.dk viste også interesse for bladet, i forbindelse med en dengang nyeligt afholdt konference for historielærere, der diskutterede hvordan konspirationsteorier udfordrer historieundervisningen i skolerne. Igen blev der lejlighed til at forklare, at KONSPIRATION var et seriøst blad, der sagtens kunne bruges som et suplement i undervisningen, for at skabe et mere nuanceret billede af hvad konspirationsteorier er: www.folkeskolen.dk/602689/konspirationsteorier-i-undervisningen-snak-om-sandt-og-falsk-er-ikke-vigtigst Også B.T. kom på banen (d. 7. marts) med en god og objektiv artikel om det første blad, og Radio 24Syv´s chef, Mads Brügger, inviterede KONSPIRATION i studiet til endnu en snak www.konspiration.nu/2017/03/23/populaert-konspiration-interview-hoert-af-tusinder/ , efter at vi mødte ham til premieren til filmen Operation Avalanche https://www.facebook.com/Konspirationdk/videos/1843368045922091/ Her fik vi endnu engang lejlighed til at slå fast, at vi arbejdede under seriøse rammer, om vigtige emner, beskrevet af dygtige eksperter/skribenter. Der er ingen tvivl om at det første magasin skabte opmærksomhed.

MAN KAN IKKE FORESTILLE SIG NOGET SOM ALDRIG ER SKET

KONSPIRATION skrev historie da det udkom, aldrig før er der udkommet et landsdækkende trykt magasin i topkvalitet, med den redaktionelle linje (baseret på kritisk teori), og de kontroversielle emner vi bragte på banen, noget sted i verden. Men i stedet for at forsøge at forstå bladets redaktionelle linje, måtte vi sande at de journalister som henvendte sig for at skrive om bladet, ikke havde gjort sig den ulejlighed at læse det hele. ”Man kan ikke forudsige sne, hvis det aldrig har sneet”, som den pensionerede lektor i kemi og 9/11-ekspert, Niels Harrit, ynder at sige. Og på samme måde kan man ikke forudsige indholdet i et magasin, som man aldrig har læst, og hvis lige aldrig har været trykt før. Det mente Journalisten.dk nu alligevel godt at man kunne, da de gav en ”kommende fellow i fake news” fra Syddansk Universitet, et døgn til at kigge vores anden udgivelse (fra april 2017) i gennem: journalisten.dk/konspirations-magasin-vil-vaere-platform-folk-der-ikke-bliver-lyttet-til Igen var vi henvist til at forsvare os mod misforståede fordomme, og da artiklen blev fulgt op journalisten.dk/collignon-om-konspirations-magasin-de-hijacker-begrebet-kritisk-sans stod det klart, at formålet var at undergrave KONSPIRATIONS lødighed, og ikke at forstå hvad dette lille nye stykke verdenhistorie havde at byde på. I deres forsøg på at skyde KONSPIRATION ned, fik journalisternes fagforening dog nævnt flere kontroversielle emner for deres medlemmer www.konspiration.nu/2017/05/03/journalisten-dk-bevidstgoerer-journalister-om-bohemian-grove/ , ikke mindst den hemmelige loge Bohemian Grove, som danner rammen for forsiden på vores seneste udgivelse, KONSPIRATION nr. 4: https://www.facebook.com/Konspirationdk/photos/a.1802172243375005.1073741828.1725985867660310/1934168933508668/?type=3&theater

KONSPIRATION #2 (april 2017) var på mange måder en milepæl, med den reele globale magtstruktur i fokus, dannede disse 14 artikler rammen om noget af den mest solide magtkritik, som er blevet trykt og udgivet her i landet, i nyere tid www.konspiration.nu/2017/04/19/konspiration-afdaekker-verdens-stoerste-fupnummer-i-blad-2/ . Artiklernes længde blev forkortet for at gøre plads til et grafisk løft, vi forsøgte at rette op på at vi bl.a. efter første udgivelse havde måtte sande, at ingen af de journalister, der havde interviewet os, havde læst hele bladet www.konspiration.nu/2017/04/05/ingen-journalister-har-laest-hele-konspiration/ . Anden udgivelse blev ikke mødt med samme interesse i medierne som den første. Til gengæld kunne vi glæde os over, at vores første magasin var blevet brugt af en lærer i samfundsfagsundervisningen www.konspiration.nu/2017/04/26/konspiration-bruges-i-samfundsfagundervisning/ , noget som senere, endnu engang, skulle vække Radio 24Syvs interesse for bladet, og danne rammen om en god debat om undervisning i såkaldte konspirationsteorier, ude i de danske uddannelsesinstitutioner. Radio 24Syv lavede (i august) først et interview med KONSPIRATIONs chefredaktør (som er uddannet lærer), som de så droppede, for i stedet at rette sigtekornet mod gymnasielæreren Thomas Nørgaard www.radio24syv.dk/programmer/24syv-morgen/18587575/40:43/ekspert-laerere-skal-passe-pa-med-at-bruge . Studieværterne troede at de havde forberedt en ”slagtning” af en lærer der bl.a. turde undervise i 9/11, men de blev skolet af Nørgaards rektor, en medieforsker og ikke mindst undervisningsministeren i, at der ikke er så firkantede rammer for undervisning i Danmark, som værterne havde antaget. Bl.a. indrømmede studieværten, Asger Juhl, i programmet, at han faktisk ikke vidste om Osama bin Laden stod bag 9/11, og at han blot stolede på de ting han var blevet fortalt.

JOURNALISTISKE FORDOMME PRÆGER MEDIEBILLEDET

Men udenadslære er ikke kritisk tænkning, det er tvært i mod det modsatte. Kritisk tænkning er baseret på ens egne undersøgelser, vurderinger og konklusioner – kritisk tænkning er baseret på at man tænker selv! Vi håbede derfor at vi med vores tredje udgivelse i juni www.konspiration.nu/2017/06/21/konspiration-3-er-paa-gaden-d-22-juni-2017/ , om emnet whistleblowers, kunne slå fast en gang for alle, at vi var et faktabaseret magasin. Med yderst kontroversielle artikler, der bl.a. afslører at medierne bredt ignorerer tusindevis af 9/11 whistleblowers fra hele verden, havde vi forventet en overrasket reaktion. Så da Politiken kontaktede os (i juli) i forbindelse med en artikel, krydsede vi fingre for, at de tre magasiner vi afleverede til journalisten inden interviewet, ville blive taget seriøst. Men nej, i stedet blev vi igen genstand for journalistiske fordomme, og sat i forbindelse med bl.a. folk der tror at Jesus og/eller Elvis lever, og at jorden er flad – ting som vi aldrig har udtrykt, eller ligefrem har taget direkte afstand fra. Det var sørgeligt at se hvilket lavt niveau, en af landets mest respekterede aviser valgte at bevæge sig på, når de nu endelig tog emnet om konspirationsteorier op, og tilmed havde 300 sider med ca. 40 forskellige artikler til rådighed for evt. research. Artiklen bar præg af en håndfuld såkaldte eksperter der kritiserede konspirationsteorier, og ikke mindst de satiriske og latterliggørende tegninger fra Politikens bladtegner – igen måtte vi sande at mainstreammedierne ikke havde nogen reel interesse i de ting vi skrev om.

Det bør dog nævnes, at sommeren bød på det længe ønskede interview med Prophets of Rage-bassist Tim Commerford, som også slog bassen an for 25 år siden i bandet Rage Against The Machine, da de med udgivelsen af af deres album (november 1993), satte nye rammer for magtkritik på den store musikscene, og derfor på sin vis lagde de første byggesten, for det som senere blev til bladet KONSPIRATION: https://www.youtube.com/watch?v=XYfShqvk5AU

Tredje udgivelse markere sig også ved at være det magasin, hvor vi for første gang præsenterer 16 sider af det nye blad FÆNOMEN, et blad der tager sig af det mere spekulative stof, som falder uden for de rammer som KONSPIRATION bygger på. Fænomen udgør i den fjerde og seneste udgivelse, 32 sider, og indeholder fem spændende artikler.

EN MUR AF TAVSHED

Vores fjerde udgivelse i august er blevet mødt med en mur af tavshed af medierne. Selv om der tilsyneladende, at dømme ud fra tilslutningen på vores Facebookside, Konspiration DK, er en stigende interesse i befolkningen med over 5.700 følgere (5.491 likes). I september deltog vi på Ungdommens Folkemøde på Frederiksberg, til en meget ønskværdig debat om, om noget magtkritik carmoufleres under begrebet konspirationsteori. Debatten blev allerede sat i gang i maj 2017, da Information trykte artiklen, Et demokrati uden konspirationsteorier er et dødt demokrati: www.information.dk/moti/2017/05/demokrati-uden-konspirationsteorier-doedt-demokrati Det var på mange måder en konstruktiv debat, som bl.a. er omtalt i denne artikel fra september www.konspiration.nu/2017/09/11/16-aar-efter-911-tvivlen-stiger-i-danmark-skepsis-vokser-i-medier-og-undervisning/ – Ungdommens Folkemøde er i skrivende stund, sidste gang at et danske medie fandt det relevant at omtale KONSPIRATION, altså godt fire måneder siden.

Som artiklen der er linket til herover beskriver, kan vi dog alligevel kigge tilbage på et år med en stigende bevidsthed om bl.a. 9/11, her i Danmark. Men trods en stigende bevidsthed i den danske befolkning, har KONSPIRATION ikke formået at starte en medielavine om nogen af de kontroversielle emner vi har skrevet om. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi sætter enorm pris på de tusindevis af læsere der køber og støtter bladet, men med kritiske briller er 5.700 følgere blot en promille ud af den danske befolkning, og langt fra den 1% vi havde håbet på at nå ud til i løbet af det første år. Vi har måtte erfare at et nyskabene magasin som vores, ikke har haft nogen interesse overhovedet i fjernsynsmedierne, som ellers med deres store sendeflade, kunne have skubbet bag på bevidsthedsløftet, hvis nogen havde ønsket at det gik i den retning.

Vi mener selv at vi har leveret 400 yderst vigtige sider, for dem der ønsker at forstå deres verden bedre – problemet er bare at meget få ved at magasinet eksisterer, og at en stor del af dem der ved det, lader sig standse af de fordomme de har opbygget over for begrebet ”konspirationer” www.konspiration.nu/2017/04/20/konspirationsteori-50-aar-med-betegnelsen-der-blev-et-vaaben/ . Konspirationsteorier er tabu, berøringsangsten over for et blad med titlen, KONSPIRATION, er slående, og minder nærmest om den historiske tid i 1969, hvor pornoen blev frigivet her i landet. De løftede pegefingre, fordømmelsen og bedrevidenheden præger stadig den danske mediekultur anno 2017, og man kan kun håbe på at mediebilledet er et forkvaklet billede af, hvad der reelt tales om ude i befolkningen. I hvert tilfælde er Danmark det førende land på en ny skeptisk 9/11-liste www.konspiration.nu/2017/12/12/ingen-boing-757-ramte-pentagon-72-danskere-praeger-ny-global-skeptisk-liste/ , som indikerer at vi er blandt de førende lande i verden, når det kommer til at gennemskue den amerikanske krigspropaganda, der sendte vores land ud i en global krig mod såkaldt terror, for 16 år siden.

ET AMBIVALENT 2018

Så på mange måder går vi ambivalent ind i år 2018, for vi har skrevet historie med udgivelserne, det er bare ikke lykkedes at skabe den PR om bladet vi havde håbet på. Selv om alt tyder på at KONSPIRATIONs seneste udgave (som du stadig kan købe i butikkerne indtil d. 11. januar 2018) går et stigende salgstal i møde, så går vi også en uvis tid i møde, hvor forskellige faktorer har gjort det svært at opnå de mål vi satte for 1.5 år siden, i sommeren 2016, da KONSPIRATION for første gang blev lagt på tegnebrædtet.

Sejeren ligger i at vi for første gang i verdenshistorien, fik skabt et kontroversielt medie, med kontroversiel (forbudt) viden, som i det seneste år er blevet distriburet ud i selv de fjerneste afkroge af Danmark. Sejeren ligge i, at der ligger et eksemplar af KONSPIRATION i tusinder af danske hjem, som enten er læst, eller venter på at blive det. Sejeren ligger i, at vi trods den forventede modgang, har ramt ind i hjertekuglen af tusindevis af danskere – de danske læsere, som vi med denne artikel ønsker at sige tak til for et forrygende år i 2017, hvor Danmark trådte endnu et par skridt op af den globale bevidsthedsstige, i bestræbelserne på at skabe en bedre fremtid for de kommende generationer.

Så kære læser, skribent, frivillig eller aktivist – tak for din støtte og hjælp til at realisere, at Danmark kunne skrive verdenshistorie i 2017, lad os håbe at endnu flere mennesker tager sig tid til at læse KONSPIRATION i det nye år – ha´ et rigtig godt nytår og kom godt og sikkert ind i år 2018.

Hilsen Josef Hanji, chefredaktør for KONSPIRATION